Fujitsu

Poland

Strona główna | English

Printable Version

Back to Previous Page


Chemia, biochemia i inżynieria materiałowa

Rozwiązania

 • Inżynieria Materiałowa
 • Biochemia
 • Chemia obliczeniowa
 • Modelowanie molekularne
 • Dynamika molekularna
 • QSAR i QSPR
 • ADME-T
 • więcej...

Usługi

 • Modelowanie molekularne
 • Konsulting w dziedzinie chemii obliczeniowej, cheminformatyki oraz bioinformatyki
 • Tworzenie modeli QSAR oraz QSPR
 • Rozwój oprogramowania
 • Integracja oprogramowania
 • więcej...

Business Intelligence

Rozwiązania

Usługi

 • Konsultacje w zakresie analizy danych
 • Usługi w zakresie eksploracji danych i wykrywania wiedzy
 • Szkolenia z XBRL
 • Rozwój oprogramowania
 • Integracja systemów IT
 • więcej...